انگورچینی گرجستان پیش از فصل برداشت عمده که در آن بیش از یک صد هزار تن انگور برداشت خواهد شد، بسته بندی شده و به فروش می رسد به صورت محلی یا صادر می شود.

برداشت 2015 انگورچینی گرجستان انتظار می رود در پایان ماه اوت در مناطق آب گیری گرجستان – کاختی، ایمرتی و راچا – و عملکرد این سال بزرگتر از قبل است.

دولت در حال حاضر معرفی چندین طرح برای حمایت از بخش و عمل بیشتر در آینده برنامه ریزی شده بود. این شامل پرداخت یارانه هزینه انگور به شرکت آب گیری پشتیبانی بهتر.

اوتار Danelia وزیر کشاورزی امروز و نمایندگان دولت در حدود 60 انگورچینی گرجستان دیدار کرد تا درباره و ایجاد راه های همکاری.

او گفت: اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه ها و روش فردا منتشر خواهد شد اما اشاره کرد گرجستان برداشت 30 درصد بزرگتر در این سال نسبت به سال گذشته داشته است.

آن را با چیزهای مختلف ایجاد می شود. به طور خاص، نصب و راه اندازی دستگاه های ضد تگرگ [کاهش اثرات] 32 طوفان تگرگ این سال است. معیار دیگر اعتباری ترجیحی کشاورزی، بیمه کشاورزی و بسیاری دیگر از اقدامات پیچیده که دولت اجرا می شود بود. ”

سال گذشته کشاورزان گرجستان از مناطق انگورچینی گرجستان کشور از مزایای برداشت سپر لذت می برد. کشاورزان 170 میلیون GEL با فروش 120،000 تن انگور در سال 2014 به دست آورده.

سال گذشته دولت در یارانه دولت به شراب سازان در Racha از اختصاص آن را به عنوان اعتقاد بر تقاضا برای انگور می با این حال در سایر نقاط کشور یارانه برای انگور سفید 35 شرکت Tetri و انگور قرمز به عنوان 15 شرکت Tetri به ازای هر کیلوگرم تعیین شد بالا باشد.

در سال 2014 یارانه های دولتی برای انگورچینی گرجستان از 25 میلیون به 12 میلیون GEL ژل کاهش یافته است.

در همین حال، انگورچینی گرجستان است در ادامه به به کشورهای خارجی توسط مردم در سراسر جهان صادر می شود و لذت می برد.

ارقام صادرات منتشر شده توسط آژانس ملی انگورچینی گرجستان نشان داد بیش از 13.7 میلیون بطری در سراسر جهان در نیمه اول سال 2015. به 33 کشور جهان صادر شد. کل درآمد دریافت شده از صادرات انگورچینی گرجستان در مورد 39.5 میلیون $ USD در دوره شش ماهه بود.

۱۳۹۶-۰۸-۱۵
شهر عشاق گرجستان

شهر عشاق گرجستان

شهر عشاق گرجستان “سیقناقی”  سیقناقی به نام “شهر عشاق گرجستان” شهرت دارد زیرا مکانی عالی برای برگزاری مراسم ازدواج و عروسی گرجی ها و عشاق خارجی […]
۱۳۹۵-۱۱-۰۷
تور مراسم انگور چینی گرجستان

تور مراسم انگور چینی گرجستان

تور شهر تلاوی (مراسم انگور چینی گرجستان )  یکی از مهمترین محصولات و فرآورده های کشور گرجستان انگور و مشتقات آن است. تور مراسم انگور چینی […]