ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی
ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی
میانگین 5 - امتیاز ها 4

اشتراکات زبان گرجی با زبان فارسی و سایر زبانهای ايرانی

با توجه به قرن ها ارتباط نزدیک بین گرجستان و ایران، تعداد زیادی از کلمات کلیدی ایرانی به زبان گرجی وارد شده است. این کلمات به حوزه های گوناگون تعلق داشتنده اند و در دوره های مختلف و از گویش های مختلف از اوستیک شرقی و اشکانی و بخصوص از دوره فارسی ساسانی (سوم تا هفتم میلادی) و فارسی جدید هستند. در این مقاله کوتاه، ما فقط یک بررسی مختصر از این کلمات وام گرفته شده ارائه می دهیم. با تجزیه و تحلیل واژگان وام گرفته شده، می توانیم شخصیت معنایی چند منظوره، اصطلاحات فنی، واژگان پایه مربوط به تمام جنبه های زندگی روزمره را شناسایی کنیم.

زبان گرجی به فارسی
زبان گرجی به فارسی

واژه ها شایع تر هستند:

“گمانی” guman-i “فکر، نظر، سوء ظن، پیشنهاد” (gomān)؛

یا کلمه “میزدی” در زبان گرجی mizd-i، به معنای قیمت، پرداخت، اجاره “از واژه اوستایی”میزدا” یا “مزد” پارسی گرفته شده. mižda؛ mozd.

همچنین در این اشتراکات صفات نیز وجود دارند:

“ضعف” (sost) در گرجی “سوستی”

صفت “سبک” در زبان فارسی و در گرجی، سوبوکی “subuk-i”

و همچنین به عنوان ساقه های کلامی:

مثل šen “ساختن” (در پارسی میانه šēn) مثل “خانه”؛ šen که در زبان گرجی مانند یک جزء در اصطلاحات مانند Axalšen-I، به معنی “شهر جدید” است.

مطالب مفید پیشنهادی
CD آموزش زبان گرجی
زبان گرجی
Georgian language

بسیاری از واژه ها به طور مستقیم از زبان اصلی گرفته شده اند، اما بعضی از آنها از طریق زبان های دیگر منتقل شده اند.

مثال، از زبان ارمنی، نام مناسب Bagraṭ (نام واقعی، Bagadāta).

نام پارتی (باگدات) “به معنی “هدیه شده توسط خدایان” و در زبان گرجی “باگرات” Bagrat این نام در زبان ارمنی هم استفاده می شود.

تعدادی از کلمات در زبان گرجی از اصطلاحات قرآنی وارد زبان گرجی شد و به قواعد دستوری آنها اضافه شده است.

گاهی یک کلمه ترکیبی به عنوان یک هسته واحد مورد بررسی قرار می گیرد: مثل: شارا (شاهراه، خیابان اصلی).

همانطور که انتظار می رود، کلمات قرض گرفته شده با تغییرات آوایی از زبان اصلی اعمال می شود.

به عنوان مثال، در زبان گرجی “نیشانی” (در زبان فارسی، “نشانی”) است.

مقوله های قابل توجهی از واژگان گرجی تحت تاثیر زبان های ایرانی بشرح زیر است.

اسامی مناسب.

اسامی نامگذاری شده اغلب دارای یک علامت نظامی یا قهرمانانه بودند: Arso / Arsuká (از OP / Av. aršan – “مرد، قهرمان” معادل نام اصلی آرشاک OP / Aršak است،

واراش، از والاعرش، Wałarš “قدرت، قدرتمند.

وردان، ظاهرا این نام در دوره میانه فارسی بسیار محبوب است.

P’erozh / P’eroz به دوازده شکل در زبان گرجی استفاده شده است، Pērōž، Pērōz و در شکل جدید فارسی پیروز و در فرم عربی Fīrūz.

مطالب مفید پیشنهادی
آموزش زبان گرجی به فارسی

پهلوان، پالاوند Palavandišvil-i ،pahlavan

دوربین (فارسی) = دوربن (گرجی)

آموزش زبان گرجی
زبان-گرجی-صوتی

از عناوین عامیانه ایرانی هم در زبان گرجی زیاد استفاده شده است:

بامن (گرجی) و بهمن (فارسی)  Vahmanak،Vahman ،Bahman، از ریشه وهمناک (در فارسی میانه).

تردات (گرجی) و تیرداد (فارسی) از Tīr گرفته شده است، نام یک خدای ایرانی ( tyrydyt، Tīrdad “ایجاد شده توسط خدای Tīr”).

خدادا (گرجی) و خداداد (فارسی) “توسط خداوند داده شده است”.

روژدان (گرجی) ممکن است یک اسم ترکیبی باشد: بخش دوم آن، -dēn، از پارسی میانه و به معنی دین و بخش اول به معنی روز و روشن باشد (روژ) rōž / rōz، بنابراین شاید اسم Rōždān را بتوانیم به معنی “مذهب شاد” بدانیم.

جزء rōz نیز در نام خانوادگی گرجی دیده می شود Berozashvili که از اسم (بهروز) گرفته شده به معنی خوشحال، خوش شانس.

زبان گرجی
زبان گرجی

همچنین نام محبوب ایرانی “خسرو” در گرجی فراوان است Xosro، Xuasro (Av. husravah) Husraw Xosrov، ترکیبی از Hu- “خوب” و “سروا” به معنی “شهرت”بوده است. امروزه در زبان گرجی “خو” هنوز هم به معنی “خوب” استفاده می شود.

بسیاری از نام های ایرانی، اسامی آسمان ها یا کلمات مقدس بوده اند که نشان دهنده نور، روشنایی یا خوشبختی است. بعضی از این ها نام ها همچنان در زبان گرجی یافت می شوند:

مطالب مفید پیشنهادی
باتومی از تبریز

مانند “روشن” Roshnia ،rōšn، rōšan، Rōksanē، rauxšna، نور، پر زرق و برق، Rowšanak.

نام “نائورز”، مشتق شده از “نوروز” ایرانی، یا در نام خانوادگی ناورازاشویلی، novrūz، “اولین روز سال نو” و نام واقعی نوروز است.

آموزش زبان گرجی
زبان گرجی

چندین اسامی فارسی در زبان گرجی وجود دارد که ویژگی ها آنها مشخص تر هستند:

آرجمان و نام خانوادگی آرجمانیدزه، که احتمالا از واژه (ارجمند) فارسی گرفته شده.

رامین به معنی صلح، سکوت،که از واژه های فارسی میانه است Ramaṗan،rāmapāvan به معنی “حافظ صلح و آرامش”.

نام گرجی “دیلاردوخت” Dilardukht، دوخت به معنی “دختر” اغلب در اسامی زنان ایرانی و گرجی وجود دارد، دوخت در زبان فارسی قدیم به معنی نجیب زاده، بوده است.

در زبان گرجی نام “نازوک”را می توان یافت که در زبان های ایرانی به صورت (Nazuka، Nazuk) به معنی “نازک” است.

از اسامی رنگ ها در زبان فارسی و کلمات ترکیبی که حاوی رنگ های فارسی هستند در گرجی بسیار می توان یافت.

آموزش زبان گرجی
آموزش زبان گرجی

سیاوش (فارسی) سیائوش (گرجی)

تعدادی از نام های مشترک:

ورد (گل رز در فارسی قدیم)  وردی (گرجی)

گل چهره (فارسی) گلچرا (گرجی)

شاهرخ (فارسی) شاروخ (گرجی)

ایرج (فارسی) ایراج (گرجی)

پرویز (فارسی) پروز (گرجی)

سهراب (فارسی) زوهراب (گرجی)

زال (ایرانی) زالیشویلی (نام خانوادگی گرجی) یعنی فرزند زال

گودرز (فارسی) گودردز (گرجی)

گیو (فارسی) گیوی (گرجی)

مطالب مفید پیشنهادی
ضرورت یادگیری زبان گرجی برای تجار ایرانی در گرجستان

کتایون (فارسی) کتوان (گرجی)

فریدون (فارسی) پریدون (گرجی)

درجهان (فارسی) دارجان( گرجی)

طهماسب (فارسی) تاماز (گرجی)

گرجاسب (فارسی) گورجاز (گرجی)

لهراسب (فارسی) لوراز (گرجی)

جاماسب (فارسی) جاماز- جاماسپشویلی (گرجی)

جوانشیر (فارسی) جونشر (گرجی)

وزیر (فارسی) وزیر (گرجی)

متواضع (فارسی) تاوازیانی(گرجی)

گمارده (فارسی) گماردی (گرجی)

دفتر حساب (فارسی) دفترداس( گرجی)

بازرگان (فارسی) وازار (گرجی)

زنهار (فارسی) زنار (گرجی)

استاد (فارسی) اوستادی (گرجی)

پادشاه (فارسی) بیتاخشا (گرجی)

دشنه (فارسی) داشنا (گرجی)

گرز (فارسی ) گورزی (گرجی)

کمان(فارسی) کمانی (گرجی)

جاده (فارسی) اسپ رس (گرجی) جایی که اسب برسد

درفش (فارسی) دراژ (گرجی)

نبرد (فارسی) نابارد (گرجی)

قیچی (فارسی) دوکارد (گرجی)

باغ (فارسی) باغی (گرجی)

بستان (فارسی) بوستانی (گرجی)

بالکن (فارسی) بالکونی (گرجی)

شطرنج (فارسی) شاخ مات (گرجی)

شطرنجی (فارسی) شاتراجی (گرجی)

چوپان (فارسی) چوپانی (گرجی)

دستگاه (فارسی) داستاکار (گرجی)

قلم (فارسی) قالامی (گرجی)

کمر (فارسی) کمری (گرجی)

کف (فارسی) کاپی (گرجی)

کفگیر (فارسی) کاپکیری (گرجی)

کارخانه(فارسی) کارخانا(گرجی)

کاروان(فارسی) کاراوانی (گرجی)

کاروان سرا(فارسی) کارواسالا(گرجی)

بسلامتی دوستان (فارسی) دوست کامی (گرجی)

کوچه (فارسی) کوچا (گرجی)

پول(فارسی) پولی(گرجی)

خورده (فارسی) خوردا (گرجی)

جام (فارسی) جامی (گرجی)

ناو (فارسی) ناوی (گرجی)

شیشه (فارسی) شوشا (گرجی)

پنجره (فارسی) پانجرا(گرجی)

نقدی (فارسی) ناقدی(گرجی)

سرمایه-تنخواه (فارسی) تانخا (گرجی)

سرداب(فارسی) سارداپی(گرجی)

تختخواب (فارسی) تختی (گرجی)

پنبه (فارسی) پامبا(گرجی)

بادمجان(فارسی) بادریجان(گرجی)

بی آبرو (فارسی) بی ابروبا(گرجی)

مطالب مفید پیشنهادی
زبان گرجی با تلفظ فارسی

و همچنین بسیاری دیگر از کلمات و واژه های مشترک در زبانهای فارسی و گرجی وجود دارد، ما در اینجا فقط تعدادی از آنها را ذکر کردیم.

خرید آنلاین پکیج آموزش زبان گرجی (کلیک کنید)

پاسخگوی آنلاین:

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی آیدی پاسخگو درتلگرام: salva_tours@ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی آیدی پاسخگو در سروش: salva_tours@ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانیآیدی پاسخگو در واتساپ: 00995557715557ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

کانال سالواتورز در شبکه های اجتماعی:

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانیکانال سالواتورز در سروش: salvatours@ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانیکانال سالواتورز در تلگرام :  salvatours@ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانیکانال سالواتورز در اینستاگرام:salva_tours@ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

تلفن ایران: 09010632120

تلفن گرجستان:00995557715557

سلام هموطن من مدیر وبسایت گردشگری سالواتورز هستم. شغل من نویسندگی درزمینه صنعت توریسم و اجرای تور در کشورهای اطراف ایران هستش. شماره موبایل من 09010632120 هست که با واتساپ یا ایمو و از طریق اتصال به اینترنت تماس بگیرین. آیدی تلگرام من salva_tours@ توصیه می کنم که برای اطلاع درباره مسافرت به کانال تلگرام سالواتورز بپیوندید salvatours@

عضویت در کانال تلگرام سالواتورز

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۶

مقاله های مرتبط :

جدیدترین محصولات فروشگاه ما

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *