کارت اقامت گرجستان

مجوز اقامت اجازه می دهد که یک شهروند خارجی برای ورود و اقامت در گرجستان یا در طول مدت اعتبار مجوز اقامت در خاک گرجستان سفر کند. همچنین اجازه می دهد دارنده کارت اقامت برای دعوت یک خارجی به گرجستان، دعوت نامه بفرستد.

برای دریافت اجازه اقامت، یک شهروند خارجی باید شخصا یا از طریق نماینده مجاز به اداره مركزی آژانس توسعه خدمات عمومی، شعبه یك اتاق خدمات عمومی یا مرکز اجتماعی مراجعه و درخواست كند.

شخص درخواست کننده باید ترجمه گرجی پاسپورت و مدارک لازم جهت اخذ اقامت خود را ارائه نموده و تا 40 روز و پایان نتیجه گیری پرونده، در گرجستان حضور داشته باشد.

شرایط اخذ اقامت در گرجستان

شرایط اخذ اقامت در گرجستان

گرجستان مجوز های اقامت زیر را صادر می کند:

اجازه اقامت کار برای افرادی که برای فعالیت های کارآفرینی و یا کارگری به صورت رسمی و غیر رسمی گرجستان وارد می شوند.
اجازه اقامت تحصیلی، این مجوز برای افرادی که به گرجستان می آیند برای تحصیل در موسسات آموزشی مجاز صادر می شود.
اجازه اقامت برای احیای مجدد خانواده به اعضای اصلی خانواده افراد خارجی که دارای مجوز اقامت هستند اعطا می شود.

اعضای اصلی خانواده عبارتند از: همسر، فرزند و والدین، همچنین یک فرد زیر سن قانونی یا پیر و بازنشسته که به طور کامل وابسته و یا تحت (مراقبت) باشد.
اجازه اقامت یک شهروند سابق گرجستان به شهروندی خارجی که تابعیت گرجی او به دلایلی متوقف شده است صادر می شود.
مجوز اقامت ویژه به یک شهروند خارجی صادر می شود که براساس شک و تردید منطقی ممکن است قربانی قاچاق انسان باشد. چنین مواردی در قانون گرجستان در مبارزه با قاچاق انسان مشخص شده است.
اجازه اقامت دائم به همسر، والدین و فرزند شهروند گرجستان داده می شود؛ همچنین به یک شهروند خارجی که مجوز موقت اقامت دارد و در طی شش سال گذشته در گرجستان اقامت داشته است.

اگر شخصی برای اهداف آموزشی یا پزشکی در گرجستان زندگی می کند یا مدت زمان زیادی را در مأموریت دیپلماتیک یا در دفتر نمایندگی معادل آن کار کرده باشد، این دوره را نمی توان به دوره پیشین شش ساله اضافه کرد.

اجازه اقامت سرمایه گذاری برای یک شهروند خارجی صادر می شود که حداقل 300،000 لاری در گرجستان سرمایه گذاری می کند. این ضمانت در قانون گرجستان در مورد ترویج و تضمین سرمایه گذاری مطرح شده است. در چنین مواردی، مجوز اقامت نیز به اعضای خانواده سرمایه گذار اعطا می شود که شامل همسر و فرزندان زیر سن قانونی نیز اعطا می شود.
اجازه اقامت موقت به خارجی صادر می شود که طبق قانون گرجستان در مورد حذف خشونت خانگی، حفاظت و حمایت از قربانیان آن به عنوان قربانی خشونت خانگی شناخته شده است.

تحصیل، کار، احیای خانواده، مجوز اقامت ویژه، اقامت موقت و کوتاه مدت و همچنین اجازه اقامت برای شهروند سابق گرجستان، به مدت 6 سال با حق اقامت موقت صادر می شوند. این نوع اقامت برای دوره شش ماه تا یک سال اول صادر می شود و پس از آن می تواند به مدت 5 سال تمدید شود.

اجازه اقامت سرمایه گذاری، اجازه اقامت دائم و اجازه اقامت افراد بی خانمان به مدت نامحدود صادر می شود.

مجوز اقامت توسط اداره توسعه خدمات عمومی ظرف 30 روز پس از دریافت مجموعه کامل مدارک مورد نیاز صادر می شود. با این حال، اجازه می تواند به شیوه ای سریع صادر شود؛ برای صدور سریعتر مبلغ اضافه دریافت می کنند.

آژانس توسعه خدمات عمومی، یک کارت اقامت الکترونیکی را به یک خارجی که دارای اجازه اقامت در گرجستان است، صادر می کند. کارت اقامت یک سند هویتی است که هویت یک خارجی که در گرجستان زندگی می کند، شهروندی و محل اقامت او در گرجستان را تأیید می کند.

تبصره: ظرف یک ماه پس از دریافت مجوز اقامت در گرجستان، یک خارجی باید برای کارت اقامت در هر اداره مركزی آژانس توسعۀ خدمات عمومی، شعبه سالن خدمات عمومی یا مرکز اجتماع درخواست نماید.

مجوز اقامت محروم خواهد شد در صورتیکه یک خارجی در طی مدت 6 ماه نتواند هر یک از اقلام و مدارک مجاز برای کارت اقامت درخواست شده را ارائه نماید.

اطلاعات اضافی در مورد مجوز اقامت و کارت های اقامت را از سالواتورز بپرسید.

برای آگاهی از شرایط و قیمتها با شرکت “سالواتورز” تماس بگیرید.

پاسخگوی آنلاین:

 آیدی پاسخگو درتلگرام: salva_tours@

 آیدی پاسخگو در سروش: salva_tours@

آیدی پاسخگو در واتساپ: 00995557715557

 

کانال سالواتورز در شبکه های اجتماعی:

کانال سالواتورز در سروش: salvatours@

کانال سالواتورز در تلگرام :  salvatours@

کانال سالواتورز در اینستاگرام:salva_tours@

تلفن گرجستان 00995557715557