پاسپورت گرجستان

موارد زیر عین ترجمه از سایت “اداره مهاجرت گرجستان” است.

برای اقامت در خارج از کشور، هر شهروند گرجستان باید یک گذرنامه معتبر از دولت گرجستان داشته باشد.

پاسپورت شهروند گرجستان سندی است که هویت و شهروندی یک شهروند گرجستان را در داخل و خارج از گرجستان تایید می کند.

پاسپورت در تملک گرجستان است و برای شهروندان گرجستان از هر سنی صادر می شود، به این ترتیب آنها می توانند از گرجستان خارج شوند، به خارج از کشور سفر کنند و وارد گرجستان شوند.

هنگام ترک گرجستان و عبور از مرز، شهروندان گرجستان باید از طریق گذرنامه کنترل شوند؛ تاریخ ورود و خروج اتباع گرجی در گذرگاه مرزی بر روی گذرنامه یا سند معادل درج می شود.

صاحب پاسپورت مسئول نگه داشتن آن و استفاده از آن برای هدف مورد نظر است.

گذرنامه بیومتریک که دارای بالاترین فناوری و سند مسافرتی محافظت شده از تقلب است، از سال 2010 در گرجستان صادر شده است. استفاده از پاسپورت بیومتریک به منظور اطمینان از شناسایی کامل یک فرد و حذف جعل سند رسمی است.

در مقایسه با پاسپورت عادی، گذرنامه بیومتریک علاوه بر این، دارای یک میکروچیپ الکترونیکی حاوی اطلاعات شخصی، یک عکس الکترونیکی و اثر انگشت دارنده است. از پاییز 2016، گرجستان صدور گذرنامه بیومتریک III با تجهیز به ویژگی های امنیتی قویتر صادر می کند و پس از آن گذرنامه های نسل دوم که از سال 2010 صادر شده است، تغییر یافته اند.

تغییر به بیومتریک به میزان قابل توجهی افزایش سطح اطمینان اسناد صادر شده در گرجستان را افزایش داده است.

برای به دست آوردن گذرنامه بیومتریک یک شهروند گرجستان، باید به اداره مركزی آژانس توسعۀ خدمات عمومی و سالن خدمات عمومی یا مرکز اجتماعی هر شهر مراجعه کند.

شرایط صدور گذرنامه گرجی

برای کسب گذرنامه، شهروندان گرجستان مجبورند اسناد مختلف را بسته به سن آنها ارائه دهند:

فرد کامل سن قانونی و متاهل (شامل افراد بین 16 تا 18 سال )
کارت شناسایی ملی
گواهی ازدواج، اگر فردی بین 16 تا 18 سال ازدواج کرده باشد
یک عکس بیومتریک رنگی

افراد بین 16 تا 18 سال (مجرد)
گواهی تولد
کارت شناسایی ملی
موافقت یکی از والدین برای کسب گذرنامه
یک عکس بیومتریک رنگی

افراد کوچکتر از 16 سال (پدر و مادر یا دیگر نماینده قانونی)
گواهی تولد
کارت شناسایی (از 14 سالگی)
موافقت هر دو والدین برای کسب پاسپورت
کارت شناسایی هر دو والدین
یک عکس بیومتریک رنگی

گذرنامه یک شهروند گرجستان با اعتبار 10 سال برای فرد بالغ و 3 سال برای یک فرد معین صادر می شود.

نکته: نهادهای مجاز گرجستان ممکن است رضایت یا سند دیگری را که دارای مجوز نماینده (وکالتنامه) توسط دفتر اسناد رسمی یا دیگر نهادهای صلاحیت یک کشور خارجی است، در مورد کسب گذرنامه بدون قانونی یا احراز هویت این اسناد توسط آپوستیل .

آژانس توسعه خدمات عمومی گذرنامه ای از شهروند گرجستان را در روز کاری دهم از تاریخ ثبت نام یک درخواست صادر می کند. آژانس خدمات شتابی نیز فراهم می کند. پس از پرداخت هزینه مربوط به خدمات، گذرنامه را می توان در محدوده 1 تا 10 روز صادر کرد. اطلاعات در مورد هزینه های خدمات شتاب دهنده در وب سایت ارائه شده است:

www.sda.gov.ge؛ www.psh.gov.ge.

اطلاعات اضافی در مورد روش صدور گذرنامه شهروند گرجستان در وب سایت های موجود است:

www.sda.gov.ge؛ www.psh.gov.ge؛ www.centri.gov.ge.