تمام مطالب دسته بندی : آموزش زبان گرجی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

ارتباطات زبان گرجی با زبانهای ايرانی

اشتراکات زبان گرجی با زبان فارسی و سایر زبانهای ايرانی با توجه به قرن ها ارتباط نزدیک بین گرجستان و ایران، تعداد زیادی از کلمات کلیدی ایرانی به زبان گرجی وارد شده است. این کلمات به حوزه های گوناگون تعلق داشتنده اند و در دوره های مختلف و از گویش های مختلف از اوستیک شرقی و اشکانی و بخصوص از دوره فارسی ساسانی (سوم تا هفتم میلادی) و فارسی جدید هستند. در این مقاله کوتاه، ما فقط یک بررسی مختصر از این کلمات وام گرفته شده ارائه می دهیم. با تجزیه و تحلیل واژگان وام گرفته شده، می توانیم شخصیت معنایی چند منظوره، اصطلاحات فنی، واژگان پایه مربوط به تمام جنبه های زندگی روزمره را شناسایی کنیم. واژه ها شایع […]

1 2 3 50