تمام مطالب دسته بندی : فرهنگ و هنر گرجستان

قدمت زبان گرجی

قدمت زبان گرجی

زبان گرجی در تاریخ زبان گرجی یکی از قدیمی ترین زبانها در جهان است. زبان گرجی الفبای خود را دارد و از هر زبان دیگر متفاوت است. از زمانی که الفبای زبان گرجی پدید آمد و یا الفبا الهام بخش برای آن بود تاکنون زبان گرجی به طور کامل شناخته نشده است. منابع تاریخی و عقاید مختلف زیادی درباره پیدیایش و چگونگی پدیدار شدن زبان گرجی وجود دارد. چه چیزی این زبان را منحصر به فرد می کند؟ در اینجا برخی از واقعیت های باور نکردنی که باید درباره زبان گرجی بدانید را متذکر می شویم. ایجاد الفبای گرجی با نام پادشاه پرنواز پیوند دارد. به گفته یکی از محققان گرجستان، پادشاه پرنواز اسطوره های اصلی و همچنین الفبای گرجی […]

1 2 3 4 117