تعمیر پکیج در گرجستان

پرسش

بادرودفراوان جهت اقامت کارتأسیسات وتعمیر پکیج درگرجستان
بادرودفراوان خواستاراقامت کاری درگرجستان هستم با۲۰سال سابقه کاردرتأسیسات وتعمیرپکیج بارزومه درخشان با۳۷سال سن ومتاهل ویک فرزند.باتشکرازوقتی که میگذاریدوراهنمایی میفرمایید.

تعمیر پکیج در گرجستان
4.5 میانگین - 2 امتیاز ها
0
اقامت کاری مهران 9 ماه 0 پاسخ ها 115 مشاهده 2

درباره مهران

ارسال یک پاسخ

حاصل جمع 4 و 6 چند است ؟ (به رقم بنویسید)