جوشکاری

نظرسنجی

سلام . جوشکارهستم جویای کار در گرجستان با سابقه کاری در ایران و ترکیه

0
اقامت کاری رضا محبی 2 سال 0 پاسخ ها 202 مشاهده 0

درباره رضا محبی

ارسال یک پاسخ

حاصل جمع 4 و 6 چند است ؟ (به رقم بنویسید)