برقکاری و اپراتور دستگاه برش لیزر در گرجستان

پرسش

برقکاری و اپراتور دستگاه برش لیزر در گرجستان

دنبال کار برقکاری هستم در گرجستان یا ارمنستان طراح و اپراتور دستگاه لیزر هم هستم کاری در این دو مورد میخاستم

برقکاری و اپراتور دستگاه برش لیزر در گرجستان
5 میانگین - 1 امتیاز ها
0
اقامت موقت بهزاد شجاعی 10 ماه 0 پاسخ ها 83 مشاهده 3

ارسال یک پاسخ

حاصل جمع 4 و 6 چند است ؟ (به رقم بنویسید)