گرافیک دیزاینر

پرسش

جویای کار در گرجستان
طراح و گرافیک دیزاینر و انیماتور
مسلط به نرم افزارهای سه بعدی برای انیمیشن سازی و دو بعدی برای طراحی و چاپ

0
اقامت کاری 3dman 3 سال 0 پاسخ ها 298 مشاهده 0

درباره 3dman

ارسال یک پاسخ

حاصل جمع 4 و 6 چند است ؟ (به رقم بنویسید)