تمام مطالب برچسب : آشنایی با زبان لهستانی

آموزش زبان لهستانی

آموزش زبان لهستانی

یادگیری زبان لهستانی زبان لهستانی مطمئنا می تواند به اندازه زبان های دیگر سخت یا آسان باشد، اما مشکلات آن به شدت تبلیغ می شود (به ویژه توسط بومیان) زبان لهستانی در حقیقت بسیار ساده است. زبان لهستانی رشد ناگهانی را از سال 1992 داشته است زیرا کشور لهستان به عنوان یکی از بهترین اقتصادهای اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی، فرصت های خوبی برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران ارائه می دهد. لهستان همراه با یک بازار صادرات به ارزش 3.83 میلیارد پوند برای انگلستان، به این معنی است که دلایل زیادی برای یادگیری مهارت های لهستانی وجود دارد. در بخش آموزش زبان لهستانی ما معتقدیم که یادگیری یک زبان باید لذت بخش و همچنین موثرباشد. آموزش های صوتی زبان لهستانی […]