تمام مطالب برچسب : آموزش اعداد زبان اردو

آموزش زبان اردو

آموزش زبان اردو

آموزش زبان اردو به فارسی سی دی و کتاب های آموزش زبان گرجی توسط سالواتورز تهیه و گردآوری شده است، تا زبان اردو و مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشید، آیا تمرکز شما اجتماعی، کسب و کار، مالی، دیپلماتیک، قانونی یا نظامی است. پس از مطالعه کتاب و گوش کردن به سی دی آموزش زبان اردو، شما با اطمینان در زبان اردو با همکاران، مشتریان و تامین کنندگان ارتباط برقرار کنید. یک دوره مقدماتی زبان اردو را با سالواتورز، یکی از ارائه دهندگان پیشرو در دوره های آموزش زبان در مسافرت، بیازمایید. کتاب و سی تهیه شده توسط سالواتورز راه آسان و موثر برای یادگیری زبان اردو است. لذت بردن از مکالمات و عبارات تعاملی در پکیج زبان اردو از بهترین […]