تمام مطالب برچسب : آموزش زبان آذری

آموزش زبان آذری

آموزش زبان آذری

یادگیری زبان آذربایجان من می خواهم از بخش آموزش زبان آذری به شما خوشامد بگویم. من اینجا هستم که با گام به گام به شما در یادگیری آذربایجانی کمک کنم. تمام درس ها شامل سی دی صوتی و کتاب هستند که در این سایت ارائه می شوند. ما الفبا را با هم یاد خواهیم گرفت. ما همچنین تعدادی از دستورالعمل های دستور زبان ساده را مرور خواهیم کرد، عبارات رایج را مرور خواهیم کرد و از بسیاری از لیست های مهم واژگان و هر چیز دیگری که ممکن است در سفر به کشور آذربایجان مفید باشد صحبت خواهیم کرد. آذربایجان عضو شعبه اوغوز زبانهای ترکیه است و نزدیک به ترک، قشقایی و ترکمن است. زبان آذربایجانی در قرن شانزدهم تا […]