تمام مطالب برچسب : آموزش زبان تایلندی

آموزش زبان تایلندی

آموزش زبان تایلندی

آموزش زبان تایلندی به فارسی چگونه خودتان تایلندی را یاد بگیرید؟ با یک دوره کتاب و سی دی سالواتورز شروع کنید! ما یک رویکرد عینی و کارآمد برای یادگیری نحوه ی صحبت کردن به زبان تایلندی را به شما تقدیم می کنیم، آسان و سریع. پیشنهاد می کنیم با حفظ کلمات و عبارات عملی که می توانید در مکالمات روزمره استفاده کنید و در سفر مفید باشد شروع کنید. استفاده از سخنان با صدای بلند، اعداد برای مثال، یک تمرین آسان است که شما می توانید اغلب و در هر زمان در طول روز تمرین کنید. کتاب و سی دی های ما به شما کمک خواهد کرد تا با زبان تایلندی آشنا شده و بدون معلم به آموزش خود بپردازید. […]