تمام مطالب برچسب : آموزش زبان هندی در سفر

آموزش زبان هندی

آموزش زبان هندی

زبان هندی در سفر زبان کشور هند در درجه اول به دو خانواده بزرگ زبانی وابسته است، هندو اروپایی (که به شاخه هندوآریایی آن حدود 75 درصد از مردم سخن می گوید) و دراویدین (حدود 25 درصد مردم هندوستان به زبانهای شاخه دراویدی صحبت می کند). سایر زبانهای هند عمدتا از خانواده زبان های آسیایی، پارسی، اروپایی، تبت و برمه ای و همچنین چند زبان جداگانه تشکیل شده است. تعداد واقعی زبان های هند (در صورتی که گویش های اصلی گنجانده شود) بیش از هزار گونه است. در هنوستان از بیش از یک میلیون زبان و گویش محلی وجود دارد. در هزاره سوم، ارتباطات سیاسی و اجتماعی زیاد منجر به نفوذ متقابل میان خانواده های چهار زبان در هند و […]