تمام مطالب برچسب : بلیط تفلیس گرجستان
گذرنامه شهروند گرجستان

گذرنامه شهروند گرجستان

پاسپورت گرجستان موارد زیر عین ترجمه از سایت “اداره مهاجرت گرجستان” است. برای اقامت در خارج از کشور، هر شهروند گرجستان باید یک گذرنامه معتبر از دولت گرجستان داشته باشد. پاسپورت شهروند گرجستان سندی است که هویت و شهروندی یک شهروند گرجستان را در داخل و خارج از گرجستان تایید می کند. پاسپورت در تملک گرجستان است و برای شهروندان گرجستان از هر سنی صادر می شود، به این ترتیب آنها می توانند از گرجستان خارج شوند، به خارج از کشور سفر کنند و وارد گرجستان شوند. هنگام ترک گرجستان و عبور از مرز، شهروندان گرجستان باید از طریق گذرنامه کنترل شوند؛ تاریخ ورود و خروج اتباع گرجی در گذرگاه مرزی بر روی گذرنامه یا سند معادل درج می شود. […]

1 2 3 4 82