تمام مطالب برچسب : زبان ارمنی به فارسی

پیدایش زبان ارمنی

پیدایش زبان ارمنی

تاریخ و توسعه زبان ارمنی زبان ارمنی به عنوان یک زبان هندو اروپایی در نظر گرفته می شود. با این حال، بعضی از کارشناسان معتقدند که زبان ارمنی بیشتر یک زبان هندو ایرانی است. زبان ارمنی از تمایز ابتدایی زبان هند و اروپایی که در حدود قرن پنجم پیش از میلاد اتفاق افتاد، می آید. نزدیکترین زبان به زبان ارمنی که هنوز زنده است، زبان ایرانی است. با توجه به تماس طولانی و نزدیک این دو زبان، زبان ارمنی برخی از واژه های مشابه را از زبان های ایرانی قرض گرفته و به همین علت آن را به عنوان یک زبان ایرانی می توانیم طبقه بندی کنیم. البته این طبقه بندی نیاز به مطالعات و مقایسه های بیشتردارد. ارمنستان آموزش زبان رومانیایی پکیج […]

1 2 3 5