تمام مطالب برچسب : زبان کشور گرجستان

زبان گرجستان

زبان گرجستان

زبان گرجی زبان گرجی یکی از قدیمی ترین زبانها در جهان است. زبان گرجستان الفبای خود را دارد و از هر زبان دیگری متفاوت است. زبان گرجستان از ابتدای پیدایش تا زمانی که الفبای گرجی ظاهر شد و الهام بخش آن شد به طور کامل شناخته نشده است. منابع تاریخی و عقاید مختلف در هر یک از منابع درباره زبان گرجستان وجود دارد. بهرحال زبان گرجی در بین 10 قدیمی ترین زبان زنده دنیاست که هنوز هم در جهان امروز صحبت می شود. الفبای گرجی ایجاد اسکریپت (الفبا) گرجی در دوره پادشاه پرنواز اتفاق افتاد به گفته یکی از محققان زبان گرجستان، پادشاه پرنواز الفبای گرجی را ایجاد کرد. تاریخ دقیق سلطنت پادشاه شناخته نشده است، اما با توجه به آخرین منابع، […]

1 2 3 14