تمام مطالب برچسب : سی دی و فایل صوتی آموزش زبان بوسنیایی به فارسی

آموزش زبان بوسنیایی

آموزش زبان بوسنیایی

زبان کشور بوسنی و هرزگوین زبان بوسنیایی را به سرعت و به طور موثر با روش یادگیری منحصر به فرد، تنها با 10 دقیقه در روز یاد بگیرید. زبان بوسنیایی چرا این دوره از دوره های دیگر متفاوت است: زبان بوسنیایی را فقط با 17 دقیقه مطالعه در روز یاد بگیرید. در سه ماه شما تعداد زیادی از کلمات را فرا می گیرید. پس از سه ماه شما درک مفصلی از زبان خواهید داشت. شما قادر خواهید بود جملات را بسازید و به زبان بوسنیایی صحبت کنید. در این دوره تعدادی از روش های مختلف یادگیری، به شما این فرصت را انتخاب کنید که چه چیزی برای شما مناسب است. سرگرم کننده و آسان با اهداف قابل کنترل و قابل دستیابی، […]