تمام مطالب برچسب : شرایط گرفتن اقامت دائم در گرجستان

اقامت دائم در گرجستان

اقامت دائم در گرجستان

شرایط اخذ اقامت دائم در گرجستان در اینجا شما اطلاعات لازم در مورد چگونگی درخواست و دریافت مجوز اقامت دائم در گرجستان، برای ایرانیان را می خوانید. ما هنگام خرید ملک، اشتغال یا سرمایه گذاری در یک کسب و کار به شما خواهیم گفت چگونه این کار را انجام دهید. این مقاله همچنین در مورد حقوقی که اجازه اقامت در گرجستان به خارجیان را می دهد خواهیم گفت. علاوه بر این شما خواهید آموخت که چگونه بعد از دریافت اجازه اقامت دائم گرجستان، حق شهروندی را در گرجستان دریافت کنید. با توجه به چشم انداز ادغام گرجستان با اتحادیه اروپا، رشد سریع اقتصادی، روابط نزدیک با بلوک ژئوپلیتیک غربی و تعدادی از عوامل دیگر، گرجستان امروز کشور مقصد بسیاری از مهاجران […]

1 2