تمام مطالب برچسب : معرفی زبان مجاری

آموزش زبان مجاری

آموزش زبان مجاری

آموزش زبان کشور مجارستان زبان مَجاری (به مجاری: magyar، ماجار) زبانی از خانواده زبان‌های فین‌واوگری و شاخه زبان‌های اوگری و بی‌پیوند با دیگر زبان‌های مرکز اروپا است. تمام مردم کشور مجارستان و همچنین اقلیت‌های مجار در هفت‌کشور همسایه مجارستان به زبان مجاری سخن می گویند. زبان مجاری در جایگاه هموندی در میان دسته کوچک زبان‌های اروپا که از خانواده زبان‌های هند و اروپایی نیستند همواره مورد توجه زبانشناسان بوده‌است. Hungarian language این زبان ۱۳میلیون گویشور دارد که ۹٫۵ تا ۱۰میلیون‌تن از آنان در مجارستان کنونی می‌زیند. نزدیک به دو میلیون تن در سرزمین‌هایی می‌زیند که تا پیش از جنگ جهانی اول در پادشاهی مجارستان جای می‌گرفتند. بزرگ‌ترین بخش از این گروه با ۱٫۴میلیون‌تن جمعیت در رومانی کنونی می‌زیند. همچنین در […]