تمام مطالب برچسب : bbc آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با لهجه بریتانیایی

آموزش زبان انگلیسی با لهجه بریتانیایی

انگلیسی با لهجه بریتیش منظور از انگلیسی بریتیش یا بریتانیایی چیست و چرا آموزش زبان انگلیسی با لهجه British؟ لهجه انگلیسی بریتانیایی یا بریتیش (British): همانطور که در زبان فارسی گویش های مختلفی وجود دارد در زبان انگلیسی نیز تنوع گویش را شاهدیم. در میان گویش های متفاوت دو گویش معیار American و British را داریم. تفاوت لهجه آمریکایی و انگلیسی (امریکن و بریتیش) : این دو چند تفاوت کوچک در قواعد و دستور زبان دارند و در بعضی لغات یا نوشتار کلمات متفاوتند. بیشترین تفاوت در تلفظ کلمات می باشد. این تفاوت در نحوه بیان ممکن است فهمیدن را برای افراد نا آشنا به گویش سخت کند. چرا لهجه بریتیش را انتخاب کنیم؟ کسانی که انگلیسی را به عنوان […]